Co je to nespavost?
Pod tímto pojmem rozumíme situaci, kdy postižený trpí poruchou usínání, častým nebo časným probouzením nebo je spánek nekvalitní a neosvěživý.

Jak častá je nespavost?
Podle statistik trpí v USA nespavostí 30-48% obyvatel, přičemž v 15% se jedná o postižení závažné. Údaje z České republiky mluví o 49% obyvatel, kteří mají nějaký typ nespavosti, chronickou nespavostí 10-15%

Typy nespavosti
Přechodná nespavost (akutní insomnie - trvá krátkou dobu - do 4 týdnů) je relativně častá a vyskytuje se dočasně u lidí v obodobí střesu nebo zvýšeného pracovního vypětí. Příčinou této přechodné nespavosti bývají právě takové psychické vlivy.

U některých pacientů trvají projevy nespavosti déle než 4 týdny. V takovém případě mluvíme o nespavosti chronické (chronická insomnie - trvá déle než 4 týdny). U chronických pacientů by měli lékaři vyloučit tak zvanou druhotnou nespavost (sekundární insomnie) - stav, kdy jiná choroba narušuje spánek. Mezi druhotné insomnie řadíme poruchy spánku vyvolané syndromem spánkové apnoe a periodickými pohyby dolních končetin ve spánku.

U části pacientů s chronickou insomnií není nespavost projevem jiné choroby (viz výše). V takových případech jsou hlavní příčinou faktory psychické. Mluvíme o tzv. psychofyziologické insomnii. Pacient s psychofyziologickou insomnií často očekává další projevy nespavosti, obává se další noci strávené převalováním na lůžku a následné denní únavy, je svojí poruchou stresován. A stres a obavy ze selhání jsou nepřítelem úspěchu každé aktivity, včetně usínání.

Pacienti s psychofyziologickou insomnií by měli především dodržovat zásady spánkové hygieny. Z léčebných postupů je dále možné jmenovat také psychoterapeutické postuy (spánková restrikce, relaxační cvičení a.j.). Krátkodobě lze užívat léky na spaní (hypnotika). Pokud je nutné chronické užívání, volí se často některé léky ze skupiny antidepresív.


Následky neléčené nespavosti
Nevyspání v každém případě narušuje vyšší nervovou činnost - například paměť a pozornost. Uspokojení potřeby spánku je důležité pro přiměřenou náladu - pacienti s nespavostí často trpí depresívními projevy (které mohou být příčinou i následkem nespavosti). U některých typů nespavosti je prokazatelně zvýšené riziko srdečně-cévních onemocnění.
Zdravý spánek je pro nás stejně důležitý jako voda nebo vzduch. Proto pacienti s nespavostí trpí celkově sníženou kvalitou života.