Léčba

Následující informace mají charakter pouze obecných medicínských informací pro laiky. Ačkoli jsou připravovány s maximální pečlivostí, nelze je zaměňovat s doporučením k léčbě Vašich konkrétních obtíží a autoři internetových stránek nemohou nést zodpovědnost za léčení Vašich obtíží. Svůj zdravotní stav konzultujte vždy se svým ošetřujícím lékařem.


Beru na vědomí