Struktura spánku

Spánek není jednolitý. Rozlišujeme dva druhy normálního spánku:
 • non-REM spánek a
 • REM spánek (REM je zkratkou z anglického Rapid Eye Movements - v překladu “rychlé pohyby očí” - které jsou detekovatelné v polysomnografii jako jeden z příznaků REM spánku). Ve stádiu REM se obvykle dostavují sny.

  non-REM spánek se dále dělí na 4 stádia:
  non-REM I (mělký spánek), non-REM II (nejčastější typ spánku v normální struktuře spánku) non-REM III a IV (hluboký spánek).
  Strukturu spánku je možné zjistit polysomnografickým vyšetřením.

  Spánkový cyklus

  U zdravého dospělého člověka začíná spánek jako postupně se prohlubujícími stádii non-REM spánek, po kterém následuje spánek REM. Celý cyklus, který trvá přiližně 90 minut se během noci 4-5x opakuje. Probuzení po celonočním spánku nastává obvykle ve stádiu REM.

  Zastoupení spánkových stádií

  U zdravého dospělého mladšího věku odpovídá časové zastoupení jednotlivých spánkových stádií níže uvedené tabulce.
  U dětí a starších lidí se struktura spánku významně liší.

  Spánkové stádium % časové zastoupení během spánku
  non-REM II 50%
  REM 25%
  non-REM III a IV 20%
  non-REM I 4%
  bdělost během spánku do 1%