Podrobnosti o konferenci

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Datum konání

15.–17. října 2009

Předběžný program

On-line přihláška

 

Místo konání

hotel Atom, Ostrava

Adresa: Zkrácená 703, 700 30 Ostrava, 
Česká Republika
Tel.: +420 596 702 111
http://www.atom.cz
       

Ubytování

Hotel Atom, Hotel Park Inn

Registrace

hotel Atom 

Vědecký výbor

 • prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc.

 • prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

 • Doc.MUDr.Petr Smolík, CSc.

 • prim.MUDr.Jana Vyskočilová

 • prim.MUDr.Marie Kunčíková

 • MUDr.Vilém Novák

Organizační výbor

 • MUDr.Vilém Novák
  Centrum pro poruchy spánku a bdění, Klinika dětské neurologie FN Ostrava

 • prim.MUDr.Marie Kunčíková
  Centrum pro poruchy spánku a bdění, Klinika dětské neurologie FN Ostrava

 • MUDr.Martina Vojkovská
  Centrum pro poruchy spánku a bdění, Klinika TRN, FN Ostrava

 • MUDr.Jana Slonková
  Centrum pro poruchy spánká a bdění, Neurologická klinika, FN Ostrava

 • Bc. Angelika Remová

 • Ing. Radim Bridzik

 • Petr Nováček

Kontakt

Klinika dětské neurologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava
tel. 59 737 36 49
Fax: 59 737 35 91
E-mail:
vilem.novak@spatnespim.cz

 

Generální sponzor 

Saegeling Medizintechnik, s.r.o., 
Řipská 1153/20a, 627 00 Brno
tel.: +420 548 217 808-9; fax: +420 548 217 792

 

Organizační pořadatel

HILLARY consulting 
Sady Pětatřicátníků 
33 301 00 Plzeň 
telefon: + 420 377 220 271 fax: + 420 377 220 271 kancelar@hillaryconsulting.com 
Mobil: + 420 774 455 279 
IČO: 28006291 DIČ: CZ28006291 
http://www.hillaryconsulting.com/Index.aspx

Sjezd je evidován v registru akcí ČLK a ČAS. Účastníci obdrží certifikát

PROGRAM

V průběhu sjezdu se uskuteční výstava farmaceutických výrobků a zdravotnické techniky.

 

PŘIHLÁŠKY A ABSTRAKTA

Přihlášky:
Časná registrace k ubytování a účasti prostřednictvím internetových stránek http://www.hillaryconsulting.com/Index.aspx
do 30. 6. 2009.
Časná registrace je finančně zvýhodněna.

Abstrakta:
Registrace abstrakt na adrese
http://www.hillaryconsulting.com/Index.aspx
 

Zpracování odborné přednášky:

 • Délka 10 minut, úvodní přednáška bloku 20 minut.

 • Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.

 • Předání přednášky optimálně den předem, ve výjimečných případech

 • před začátkem bloku v dostatečném předstihu.

 • Přenosové médium: CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, disketa

 • Případná počítačová videa doporučujeme vyzkoušet v předstihu při předávání přednášky technikům sjezdu.

 • Doporučené kodeky pro počítačové video: Indeo, Cinepak, DiVX

 • Postery:
  Maximální rozměr posterů je 650mm (šířka) x 1000mm (výška)
  Vzorový poster (klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Uložit jako...")

 

Zpracování abstrakt:
Termín zaslání abstrakt: do 31. 8.2009

Využijte obvyklou strukturu (název, autoři, pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn)

Jazyk: Čeština nebo slovenština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři

Použijte elektronickou formu:
http://www.hillaryconsulting.com/Index.aspx
 

 TERMÍNY A PLATBY

 

UBYTOVÁNÍ

Hotel ATOM
Zajištěná kapacita: ????  (kapacita hotelu je 150-200 lidí)
Adresa: Zkrácená 703, 700 30 Ostrava, Česká Republika
Tel.: +420 596 702 111
WWW: http://www.atom.cz
E-mail: hotel@atom.cz
1-lůžkový pokoj: 1 980 Kč/noc
2-lůžkový pokoj v hlavní budově: 3 620 Kč/noc
Parkování je možné na hotelovém parkovišti.

 
Generální sponzor Partneři
www.spatnespim.cz   Kontakt