Aktuality

Předběžný program
První oznámení
On-line přihláška

počítadlo
 
Vážení přátelé,


V říjnu 2009 se bude v Ostravě konat XI. Český a VI. Česko-slovenský sjezd spánkové medicíny.

Spánková medicína propojuje poznatky řady lékařských, přírodovědných i humanitních oborů. Byli bychom velmi rádi, kdyby připravovaný sjezd měl opět, stejně jako sjezdy předešlé, charakter mezioborového dialogu a přispěl k vzájemnému poznání a spolupráci odborníků, zabývajících se problematikou spánku a bdění z kteréhokoli zorného úhlu soudobé vědy i klinické praxe.

Jedním ze stěžejních témat sjezdu budou kardiologické souvislosti poruch spánku a bdění. Této oblasti je v současné době celosvětově věnována mimořádná pozornost vzhledem k rychle se rozvíjejícímu poznání teoreticky i klinicky významných propojení mezi kardiovaskulárními poruchami a spánkem. K nejzávažnějším patří v tomto kontextu poruchy dýchání ve spánku. Vítány budou nicméně všechny příspěvky, týkající se také ostatních tématických okruhů spánkové medicíny.

Organizátoři sjezdu jsou si plně vědomi skutečnosti, že nedílnou součástí týmů odborníků v oblasti spánkové medicíny jsou i vysoce specializované zdravotní sestry a laborantky. Do programu sjezdu bude proto zařazena samostatná sesterská a laborantská sekce.

Ostrava je v mnoha směrech zajímavý region. Věříme, že Vám budeme moci v rámci kulturního programu kongresu ukázat alespoň část technických průmyslových památek, že společně budeme moci nahlédnout na ostravskou kulturu nebo třeba temeperament nočního života ve Stodolní ulici.

Vážení kolegové, doufáme, že v Ostravě prožijete zajímavé dny jak odborně, tak společensky. Těšíme se na Vás.

Vilém Novák
Centrum pro poruchy spánku a bdění
Ostrava

 

 
Základní informace
Místo konání: Ostrava
Datum: 15.-17.10.2009
 
Generální sponzor Partneři
www.spatnespim.cz   Kontakt